Η εταιρία μας επενδύει συνεχώς στην αύξηση των δυνατοτήτων της για την μεταφορά φορτίων που απαιτούν ειδκές συνθήκες μεταφοράς. Διαθέτει 100 και πλέον ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα φορτηγά ψυγεία, όγκος φορτίου που δίνει την δυνατότητα στην εταιρία να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας.
Φροντίζουμε συνεχώς για την αναννέωση του στόλου μας ώστε να υπερκαλύπτουν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.Σας καλοσορίζουμε στον
δικτυακό τόπο της εταιρίας
μας,Eurofrigotrans
-Δ. Παπαστεργίου Α.Ε. -
  • Μεταφορας
  • Αποθήκευσης
  • Διανομής
ΛΑΡΙΣΑ
Διευθ. 6ο χλμ Π.Ε.Ο.
ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ,
41004, Τ.Θ. 3054
Τηλ. +30 2410 671 550
Fax. +30 2410 671 350
Email: info@eurofrigotrans.gr

COPYRIGHT 2009-2010 | EUROFRIGOTRANS.GR | ALL RIGHTS RESERVED